Di dời và lắp dựng khung kèo thiền viện chùa phước sơn biên hòa đồng nai

Đây là những dự án do Nhà Xưởng Tân Thanh Thiết kế và thi công. Di dời và lắp dựng khung kèo thiền viện chùa phước sơn biên hòa đồng nai

 

Di dời và lắp dựng khung kèo thiền viện chùa phước sơn biên hòa đồng nai2

 

Di dời và lắp dựng khung kèo thiền viện chùa phước sơn biên hòa đồng nai