CHƯƠNG TRÌNH PHÁT KHẨU TRANG MIỄN PHÍ TẠI CÔNG TRƯỜNG

Trong tình hình đại dịch Covid – 19 gây ra đang diễn biến phức tạp và đã lan rộng ra toàn cầu, công tác phòng, chống dịch được xác định là “cuộc chiến” của toàn dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nước Việt Nam, toàn dân chung tay phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid – 19, cũng như để đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho toàn thể cán bộ công nhân tại các công trường, nhằm ổn định sản xuất trong toàn hệ thống của Công ty. Ngày 31/03/2020, Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng TÂN THANH thực hiện chương trình phát khẩu trang miễn phí cho cán bộ công nhân tại công trường xây dựng Nhà máy Công ty sản xuất bình xăng con Centa tại Khu công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Dưới đây là một số hình ảnh thực tế chương trình phát khẩu trang miễn phí tại công trường:
Z1808961553683 041a529f34fbbaa4f558e8c37b9f86b7 Z1808961563668 2dd86f19ea610bde49d381b663b8fb35 Z1808961568281 12850f4fd1d686dc64fd65cc833196eb Z1808961583329 F66c43569f5ec2ae2ec34d427d0e76f0 Z1808961599909 0a6b44f7ad78c97c381a067640053692 Z1808961610109 E1716338c7b1310596f7f9c6e65c45db Z1808961631682 9a857ebfba0e9d70206a5941b298a036 Z1808961696477 E391fc28ce262ff7fccfdaf9f69f9c10 Z1808961740939 5bb756234fd37065719d13231a7c4862 Z1808961913656 7da9f769d210d40aa51db2a32a3d000c Z1808962450782 B3fbdf64cfb86e56097279080a4f44f3 Z1808962453287 Fb5d1d49395cad852c09269b29c76c77